0853-3252-3331

Tilawah Al-Quran

Home  Program  Tilawah Al-Quran

Tilawah Al-Quran


Tilawah Al-Qur’an merupakan program mengembangkan bakat dalam bidang seni baca Al-Qur’an. Pada program ini, mereka yang mempunyai bakat atau yang ingin belajar akan diajarkan dan dilatih seni baca Al-Qur’an mulai paling dasar hingga menjadi ahli oleh Qari-qari berbakat dibidangnya.